twitter.com/glukfonts
Font BigPartyC2-Blue made by gluk

OpenType-​SVG font BigPartyC2-​Blue.

Infor­macja tech­niczna: Pakiet zawiera wielo­kolorowy font w for­macie Open­TypeSVG TTF. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Adobe Illus­tra­tor CC2018, Mozilla Fire­fox lub Microsoft Edge

Poniż­szy font prze­znaczony jest do UŻYTKU OSOBISTEGO. Całą rodzinę BigPartyC2 (Blue, Red, Green, Orange & Rosa) do komer­cyj­nego używania kupić można na:

​www​.gluk​fonts​.pl/​r​/​B​i​g​P​a​r​t​yC​2

  • SVGinOTfont: BigPartyC2-Blue
  • Wersja: 1.03
  • Data aktualnej wersji: 23.01.2021
  • Licencja: for Personal Use

BigPartyO2-Green BigPartyO2Black

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info