twitter.com/glukfonts


Zestaw 3 deseni w for­macie .pat dla TheGimp, oraz uniwer­sal­nym for­macie .png.

  • Pattern: Deseni04
  • Wersja: 1.0
  • Data aktualnej wersji: 12.02.2009

Deseni01 Deseni02 Deseni03

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info