twitter.com/glukfonts

Font FoglihtenNo03 made by glukDeko­ra­cyjny font bazu­jący na Mikrokap­i­ta­likach fontu Fogli­hten. Font zaw­iera orna­menty dostępne poprzez Zestaw Stylistyczny 01.


Foglihten FoglihtenNo01 Sortefax

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info