twitter.com/glukfonts
Font Opattfram01 made by gluk Font Opattfram01 - Frames made by gluk Font Opattfram01 - Ornaments made by gluk Font Opattfram01 - how to use

Zestaw elemen­tów do tworzenia ramek i deseni — w for­macie .otf. Pełny zestaw znaków, przy­kłady użycia oraz wskazówki dostępne są w załączonym pliku .pdf. Uwaga: zestaw ma charak­ter eks­perymen­talny, poprawne działanie zależy od ustawień zastosowanego oprogramowania: inter­linia, wyrów­nanie tekstu, itd.


FoglihtenFr01 FoglihtenFr02 Deseni02

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info