twitter.com/glukfonts

Test fontu SVGinOT Prosh3

­FONT PROSH3

OpenType SVG font (SVG-IN-OT) jest propozycją formatu wielokolorowych, wektorowych fontów, i został zaimplementowany w Mozilla Firefox (>v.26). WOFF font jest moją drugą próbą tego formatu. Odwiedzając tę stronę w przeglądarce Firefox, powinieneś widzieć teksty poniżej w kolorze i z gradientami. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje SVG-in-OpenType, zobaczysz tekst w czarnym kolorze.

Try it. Type here.

Słow­nie: dwie­ście dzie­więćdzie­siąt cztery tril­iardy sto dwadzie­ścia trzy tril­iony czte­rysta pięćdzie­siąt jeden biliar­dów sto sze­śćdzie­siąt bilio­nów sie­dem­set trzydzie­ści sie­dem miliar­dów sto osiem­dzie­siąt cztery mil­iony trzysta dwadzie­ścia cztery tysiące dwieś­cie trzydzie­ści pięć zł 63/​100

294 123 451 160 737 184 324 235.63 zł

PROSH3

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info