twitter.com/glukfonts
<

Test @font-face für Schrift FoglihtenNo07

Foglihten №07calt

Foglihten №07calt 32px

Foglihten №07calt 24px — Słownie: osiemset dwadzieścia pięć oktyliardów pięćset siedemnaście oktylionów pięćset czterdzieści osiem septyliardów sto czterdzieści sześć septylionów sześćset osiemdziesiąt sześć sekstyliardów czterysta dwadzieścia sekstylionów trzysta dwanaście kwintyliardów dwieście jeden kwintylionów osiemset dwa kwadryliardy siedemset dziewięćdziesiąt jeden kwadrylionów sześćset sześćdziesiąt jeden triliardów trzysta czterdzieści dziewięć trilionów siedemset sześćdziesiąt siedem biliardów czterysta czterdzieści siedem bilionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć miliardów sześćset dwadzieścia pięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt zł 27/100

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Śierpień Wrzesień Pażdziernik Listopad Grudzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Foglihten №07calt 48px

GlukFrames | haupt | schriften | vorschau | SVGinOT | sonstige | im verlauf | notizen | info