twitter.com/glukfonts
Font NesathoBeryl made by gluk

Wielo­kolorowy fon­t Nesatho Beryl. W pełni wek­torowe glify pozwalają tworzyć slogany, nagłówki czy hasła w dowol­nej wiel­ko­ści. Automatyczne alter­natywy kon­tek­stowe wbudowane w fonty starają sie kom­pen­sować róż­nice w światłach międzyliterowych.

Infor­macja tech­niczna: Pakiet zawiera wielo­kolorowy font w for­macie Open­TypeSVG TTF. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Illus­tra­tor CC2018, InDesign CC2019, Mozilla Fire­fox lub Microsoft Edge

Font Nesatho-​Beryl jest dar­mowy do Użytku komer­cyj­nego.

Całą rodzinę 10 warian­tów colorów Nesatho-​OK można kupić tutaj:

gluk​fonts​.pl/​r​/Nesatho-OK

  • SVGinOTfont: NesathoBeryl
  • Wersja: 1.24
  • Data aktualnej wersji: 27.10.2021
  • Data pierwszego wydania: 27.10.2021
  • Licencja: Freeware

ResotE-Pastels PridaEm-Cooper

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info