twitter.com/glukfonts
Font Digico-Beryl made by gluk

Wielo­kolorowy fon­t Digico-​Beryl jest jed­nym z 6 fon­tów rodziny Digico-​Metals. W pełni wek­torowe glify pozwalają tworzyć slogany, nagłówki czy hasła w dowol­nej wielkości.

Infor­macja tech­niczna: Pakiet zawiera wielo­kolorowy font w for­macie Open­TypeSVG TTF. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Adobe Illus­tra­tor CC2018, Mozilla Fire­fox lub Microsoft Edge

font prze­znaczony jest do użytku osobistego. Digico-​Metals do komer­cyj­nego używania w peł­nej wer­sji (6 warian­tów kolorystycz­nych) kupić można na:

gluk​fonts​.pl/​r​/​D​i​g​i​c​o​-​m​etals

  • SVGinOTfont: Digico-Beryl
  • Wersja: 0.64
  • Data aktualnej wersji: 21.07.2020
  • Licencja: for Personal Use

BigPartyO2-Green ResotE-Dream Namskow

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info