twitter.com/glukfonts

Test fontu SVGinOT DigitaltS

­FONT DIGITALTS

OpenType SVG font (SVG-IN-OT) jest propozycją formatu wielokolorowych, wektorowych fontów, i został zaimplementowany w Mozilla Firefox (v.>= 26) i Windows Edge (v. >= 38.14393). WOFF font DigitaltS jest moją pierwszą próbą tego formatu. Odwiedzając tę stronę w przeglądarce Firefox lub Windows Edge, powinieneś widzieć teksty poniżej w kolorze i z gradientami. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje SvgInOT, zobaczysz tekst w jednym kolorze.

TESTUJ PISZĄC TUTAJ

Słow­nie: dwie­ście dzie­więćdzie­siąt cztery tril­iardy sto dwadzie­ścia trzy tril­iony czte­rysta pięćdzie­siąt jeden biliar­dów sto sze­śćdzie­siąt bilio­nów sie­dem­set trzydzie­ści sie­dem miliar­dów sto osiem­dzie­siąt cztery mil­iony trzysta dwadzie­ścia cztery tysiące dwieś­cie trzydzie­ści pięć zł 63/​100

294 123 451 160 737 184 324 235.63 zł

Changelog:

  • 05.09.2016 - edytowalny kolor główny (css color:)
  • 07.09.2016 - edytowalny kolor główny w MS Edge

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info