twitter.com/glukfonts
Art-deco font Dagerotypos made by gluk Decorative Dagerotypos

Ozdobny font jed­noliniowy Dagerotypos inspirowany typografią okresu „art-​deco”. Font zawiera zaawan­sowane funk­cje zecer­skie Open­Type: alter­natywy kontekstowe.


DagerotyposV Namskout Itsadzoke

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info