twitter.com/glukfonts


Zestaw 3 deseni w for­macie .pat dla Gimp-​a, oraz uniwer­sal­nym .png.

  • Pattern: Deseni02
  • Wersja: 1.0
  • Data aktualnej wersji: 12.02.2009

Deseni03 Deseni04 Deseni01

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info