twitter.com/glukfonts

Fonts EtharnigNo12, Etharnig SmallCaps made by gluk

Fonty Ethar­nigSc (kapitaliki) oraz jego dekoracyjny brat EtharnigNo12 — pierw­sze fonty z rodziny Ethar­nig. Font EtharnigNo12 zawiera dekoracyjne minuskuły, stan­dar­dowe ligatury oraz alter­natywy kon­tek­stowe, natomiast w fon­cie Ethar­nigSc ligatury są opcjonalne (jak ligatury dekoracyjne), dekoracyjne minuskuły dostępne są poprzez zestaw stylistyczny 01.


Rawengulk Nikodecs EtharnigV

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info