twitter.com/glukfonts
Font GlukFrames07 made by gluk

Font GlukFrames07 to zestaw elemen­tów do tworzenia ramek i deseni — w for­macie .otf. Pełny zestaw znaków, przy­kłady użycia oraz wskazówki dostępne są w załączonym pliku pdf. Uwaga: zestaw ma charak­ter eks­perymen­talny, poprawne działanie zależy od ustawień zastosowanego oprogramowania: inter­linia, wyrów­nanie tek­stu, itd.

  • frame-Font: GlukFrames07
  • Wersja: 1.01
  • Data aktualnej wersji: 18.04.2023
  • Data pierwszego wydania: 28.03.2023
  • Licencja: OpenFontLicense

GlukFrames05 GlukFramesM7 GlukFrames04

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info