twitter.com/glukfonts
Poster font GlukPosterNo21 made by gluk

Geo­metryczny font GlukPosterNo21 przy­gotowywany z myślą o zastosowaniu w dużych roz­miarach tek­stu (np. plakaty), zawierający wiele alter­natyw kon­tek­stowych oraz zestawy stylistyczne.

  • Font: GlukPosterNo21
  • Wersja: 1.381
  • Data aktualnej wersji: 06.01.2024

Praca w toku

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info