twitter.com/glukfonts
SVG color font Namskow

SVGinOT Namskow: Orange, Green, Blue i White są kolorowymi fon­tami z wpisanymi na stałe war­to­ściami kolorów w nowym for­macie. Open­Type SVG font jest propozycją wielo­kolorowego, wek­torowego for­matu fon­tów i został zaim­plemen­towany w Mozilla Fire­fox (v. >= 26), Microsoft Edge (v. >= 38.14393), Adobe Illustrator CC 2018 i Adobe Photoshop CC 2017.

  • SVGinOTfont: Namskow
  • Wersja: 0.34
  • Data aktualnej wersji: 13.02.2020
  • Licencja: OpenFontLicense

NamskS09 Namskout ResotE-Pastels

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info