twitter.com/glukfonts
font Prida61 by gluk

Szeryfowy font Prida61 z prostymi minuskułami i dekoracyj­nymi majuskułami. Alter­natywy kon­tek­stowe, ligatury, formy począt­kowe i koń­cowe przy­gotowane tylko dla dekoracyj­nych majuskuł.


PridaEn PridaS4 Sensed

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info