twitter.com/glukfonts
Font GlukFramesM7 made by gluk

Font GlukFramesM7 to zestaw elemen­tów do tworzenia ramek i deseni — w for­macie .otf. Dodat­kowy kolorowy font GlukFramesM7C-​Azure w for­macie Open­TypeSVG. Aby używać fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest program wspierający ten for­mat fon­tów taki jak Adobe Phở­to­shop CC2017, Adobe Illus­tra­tor CC2018, InDe­sign CC2019 czy Ink­scape 1.0. Szczegółowe instruk­cje, przy­kłady oraz mapa znaków zawarte są w załączonym pliku PDF.

  • frame-Font: GlukFramesM7
  • Wersja: 1.01
  • Data aktualnej wersji: 28.08.2023
  • Licencja: OpenFontLicense

GlukFrames05 GlukFrames07

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info