twitter.com/glukfonts
Font PridaEm-Cooper made by gluk

OpenType-​SVG font PridaEm-​Cooper.

Infor­macja tech­niczna: Pakiet zawiera wielo­kolorowy font w for­macie Open­TypeSVG TTF. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Adobe Illus­tra­tor CC2018, Mozilla Fire­fox lub Microsoft Edge

Poniż­szy font prze­znaczony jest do UŻYTKU OSOBISTEGO. Całą rodzinę PridaEm (aluminium, beryl, cop­per, gold, pearl, steel & aluminium2) do komer­cyj­nego używania kupić można na:

​www​.gluk​fonts​.pl/​r​/​PridaEm

  • SVGinOTfont: PridaEm-Cooper
  • Wersja: 0.68
  • Data aktualnej wersji: 08.03.2021
  • Licencja: for Personal Use

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info