twitter.com/glukfonts

Podgląd fontu Galberik


Ligatury zwykłe
Alternatywy kontekstowe
Alternatywy końcowe
Zestaw stylistyczny 01Pobierz powyższy tekst jako obrazek PNG o rozmiarach 1300x280px (powiększenie 2x) z prze­zro­czy­stym tłem, jako ska­lo­walny plik PDF lub jako plik SVG, go­towe do wy­korzy­sta­nia jako ele­ment gra­fiki.

Copy&Paste Unicode download preview svg Pobierz SVG download preview svg
OpenType Features in font Galberik
powrót

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info