twitter.com/glukfonts
Color font Agreloyc made by gluk

SVGinOT Agreloyc: Almond, Turquoise, Azure i Asparagus są kolorowymi fon­tami z wpisanymi na stałe war­to­ściami kolorów w nowym for­macie. Open­Type SVG font jest propozycją wielo­kolorowego, wek­torowego for­matu fon­tów i został zaim­plemen­towany w Mozilla Fire­fox (v. >= 26), Microsoft Edge (v. >= 38.14393), Adobe Illustrator CC 2018 i Adobe Photoshop CC 2017.

  • SVGinOTfont: Agreloyc
  • Wersja: 0.28
  • Data aktualnej wersji: 12.02.2020
  • Licencja: OpenFontLicense

SortefaxNo2 Agreloy Prida65

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info