twitter.com/glukfonts


Dekoracyjny, szeryfowy font Prida65 z ligaturami, alter­natywami kon­tek­stowymi oraz zestawem stylistycznym.


PridaEn Prida61 PridaS4

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info