twitter.com/glukfonts
Font ZnikoSL-SVGinOT-8 made by gluk

Jed­noliniowy font ZnikoSL-​SVGinOT-​8 w nowym for­macie Open­TypeSVG, stworzony głów­nie do grawerowania, bazuje na moim fon­cie Znikomit

Opentype-​SVG fonty są propozycją wielo­kolorowego, wek­torowego for­matu fon­tów i zostały zaim­plemen­towane w Mozilla Fire­fox (v. >= 26), Microsoft Edge (v. >= 38.14393), Adobe Photoshop CC 2017 i Adobe Illustrator CC 2018.

Alter­natyw­nie można rów­nież użyć ZnikoSL on-​line tutaj:
gluk​fonts​.pl/​s​l​f​o​n​t​.​p​h​p​?​f​o​n​t​=​Z​n​ikoSL

  • SVGinOTfont: ZnikoSL-SVGinOT-8
  • Wersja: 0.59
  • Data aktualnej wersji: 14.01.2021
  • Licencja: OpenFontLicense

Znikomit

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info