twitter.com/glukfonts

Font Znikomit by gluk Thin font Znikomit SmallCaps made by gluk Font Znikomit made by gluk


Geo­metrycz­ny fon­t szeryfowy Zni­ko­mit posiada wbudowane funk­cje zecer­skie: Ligatury zwykłe, Ligatury dodat­kowe, Alter­natywy kon­tek­stowe, Kapitaliki, Ułamki, alter­natywne „K”, „R” „Q” „k” jako Zestaw stylistyczny 01, alter­natywne „Ä”, „Ö”, „Ü” jako zestaw stylistyczny 02, oraz dekoracyjne elementy jako zestaw stylistyczny 03 (Ornamenty).

28.02.2012 — Jeśli twoje oprogramowanie nie obsługuje funk­cji zecer­skich Open­Type, możesz uzyskać dostęp do ornamen­tów (zestawu stylistycz­nego 03) dzięki odręb­nemu plikowi ZnikomitS03.

22.10.2014 — Nowa wer­sja 0.55, teraz dodat­kowo z ZnikomitSC (Smal­l­Caps) kapitaliki jako odrębny font.


ZnikomitNo24 Foglihten ZnikomitNo25

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info