twitter.com/glukfonts
Font Foglihten made by gluk Font Foglihten Ligatures by gluk Font Foglihten PetiteCaps by gluk Font Foglihten SmallCaps by gluk Font Foglihten Ornaments by gluk Font Foglihten Decors by gluk

Rodzina geo­metrycz­nych fon­tów szeryfowych: Regular oraz Mikrokapitaliki (PCS). Foglih­ten Regular posiada wbudowane funk­cje zecer­skie: Ligatury zwykłe, Ligatury dodat­kowe, Alter­natywy kon­tek­stowe, Kapitaliki, Ułamki, Cyfry nautyczne, alter­natywne „K”, „R” jako Zestaw stylistyczny 01 oraz alter­natywne „Ä”, „Ö”, „Ü” jako zestaw stylistyczny 02.

Dekoracyjne elementy poziome: FoglihtenDeH04, FoglihtenDeH02 dostępne są do pobrania w osob­nym pliku foglihtenDeH-068.zip.


FoglihtenNo01 FoglihtenFr02 FoglihtenBlackPcs

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info