twitter.com/glukfonts
Font Foglihten Black Font Foglihten PetiteCaps Font Foglihten BlackPCS by gluk

Szeryfowy font Foglih­ten­BlackPcs jest uzupeł­nieniem rodziny moich fon­tów Fogli­hten. Font zawiera mikrokapitaliki o wysokim kon­tra­ście dla języków łaciń­skich i cyrylicy, oraz zestaw ornamen­tów (zestaw stylistyczny 01). Dodat­kowo zestaw stylistyczny dołączony jest jako osobny plik FogBPS01.otf.


Fuetargio Yokawerad Spinwerad

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info