twitter.com/glukfonts
Font ZnikomitNo24 by gluk Thin font ZnikomitNo24 with Contextual Alternates by gluk Decorative font ZnikomitNo24 with ligatures made by gluk Font ZnikomitNo24 with Ornaments

Dekoracyjny, geo­metryczny font szeryfowy ZnikomitNo24 bazujący na fon­cie Znikomit. Do prawidłowej pracy font wymaga zaawan­sowanych funk­cji zecer­skich: alter­natyw kon­tek­stowych [calt] oraz ligatur [liga]. Font zawiera dodat­kowe glify „A”, „R”, „Q”, „W”, „V” jako zestaw stylistyczny 02 dekoracyjne elementy jako zestaw stylistyczny 03 (Ornamenty).

05.07.2012 wer­sja 0.55 z dodat­kową odmianą „Thin”


Znikomit FoglihtenNo04 ZnikomitNo25

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info