twitter.com/glukfonts
font Foglihten No04 by gluk spec1 font FoglihtenNo04 by gluk spec2 font FoglihtenNo04 by gluk Enjoy

W tym chaosie jest metoda :-) Dekoracyjny font szeryfowy FoglihtenNo04 bazujący na moim fon­cie Fogli­hten. Font posiada wbudowane funk­cje zecer­skie Open­Type: alter­natywy kon­tek­stowe, ligatury zwykłe oraz dwa zestawy stylistyczne.


PridaS4 ZnikomitNo24 FogV4

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info