twitter.com/glukfonts
Font FogtwoNo5 by gluk

Deko­ra­cyjny, szery­fowy font FogtwoNo5 bazu­jący na moich fon­tach Foglihen.


FoglihtenNo06 FoglihtenNo07 Fogthree

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info