twitter.com/glukfonts
Font Nesatho made by gluk

Sans font Nesatho z alter­natywami kon­tek­stowymi dla MINUSKUŁ, dar­mowy do użytku komer­cyj­nego. Jako dodatek — wielo­kolorowy font Open­TypeSVG Nesatho-​Beryl.

  • Font: Nesatho
  • Wersja: 1.24
  • Data aktualnej wersji: 17.11.2021
  • Data pierwszego wydania: 04.11.2021
  • Licencja: Freeware

NesathoBeryl ResothoExtralight Nevolastx

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info