twitter.com/glukfonts
Font Resotho Extralight made by gluk

Font Resotho Extralight jest dar­mowym (0$) człon­kiem Resotho: geo­metrycz­nej rodziny fon­tów sans. Składa się ona z 18 fon­tów, 9 prostych i 9 pochyłych.

Font Resotho Extralight & Extralight Italic jest bez­płatny do użytku komercyjnego.

Całą rodzinę Resotho można kupić na:

creativemar​ket​.com

myfonts​.com

  • Font: ResothoExtralight
  • Wersja: 1.12
  • Data aktualnej wersji: 18.06.2020
  • Licencja: free

Nesatho Nevolastx

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info