twitter.com/glukfonts
Font Primediva made by gluk

Dekoracyjny, nagłów­kowy font Primediva z dwoma zestawami stylistycz­nymi: alter­natywne A,P,R i „wypeł­nioną” spacją.

  • Font: Primediva
  • Wersja: 0.64
  • Data aktualnej wersji: 02.01.2023
  • Data pierwszego wydania: 31.12.2022
  • Licencja: OpenFontLicense

Prida61 Sensed Prida36

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info