twitter.com/glukfonts
Font Resagokr - cytat demonstracyjny Font Resagokr made by gluk

Rodzina trzech fon­tów bez­szeryfowych Resagokr: Regular, Light i Bold, bazująca na moim innym fon­cie Resagnicto. Dodat­kowy pakiet Resagokr-fMac.zip zawiera fonty .otf optymalizowane dla systemu Apple.


Resagnicto Reswysokr Rawengulk

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info