twitter.com/glukfonts
Font ResamitzSL-SVGinOT made by gluk

Jed­noliniowy font ResamitzSL-​SVGinOT w nowym for­macie Open­TypeSVG, stworzony głów­nie do gra­werowania, bazuje na moim fon­cie Resamitz

Opentype-​SVG fonty są propozycją wielo­kolorowego, wek­torowego for­matu fon­tów i zostały zaim­plemen­towane w Mozilla Fire­fox (v. >= 26), Microsoft Edge (v. >= 38.14393), Adobe Photoshop CC 2017 i Adobe Illustrator CC 2018.

Alter­natyw­nie można rów­nież użyć ResamitzSL on-​line tutaj:
www.gluk​fonts​.pl/g/ResamitzSL

  • SVGinOTfont: ResamitzSL-SVGinOT
  • Wersja: 0.06
  • Data aktualnej wersji: 30.06.2021
  • Licencja: OpenFontLicense

ZnikoSL-SVGinOT-8 Resamitz

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info