twitter.com/glukfonts

Sans font Resamitz by glukBez­szeryfowy, geo­metryczny font Resamitz w odmianach: zwykłej, pogrubionej i pochyłej. Fonty posiadają alter­natywy kon­tek­stowe oraz dwa zestawy stylistyczne: alter­natywne E,e (s01) oraz N,M (s02). Dodat­kowo dostępny font ResamitzS01 z domyśl­nie ustawionymi znakami z zestawu stylistycz­nego S01 (alter­natywne „e”).


Resagokr Glametrix Resagnicto

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info