twitter.com/glukfonts
Free font Risaltyp made by gluk Decorative font Risaltyp

Dekoracyjny, pochyły font Risal­typ. z alter­natywami kon­tek­stowymi, ligaturami i zestawem stylistycz­nym S01 (alter­natywne e). Dodat­kowo dostępny font Risal­typS01 z domyśl­nie wstawionymi znakami z zestawu stylistycz­nego S01.


Zantroke QumpellkaNo12 Mikodacs

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info