twitter.com/glukfonts

Jak używać krój LimpelkaSL

Parametryczny, jednoliniowy krój LimpelkaSL dostępny pod adresem:

Krój zawiera alternatywy stylistyczne liter g, h, l, p, y... itd dostępne jako ligatury

LimpelkaSL- glify alternatywne

Aby dostosować tekst do planowanego narzędzia dostępne są parametry szerokości, światła miedzyliterowego (i grubości linii dla podglądu) w zakładce Variables. Poniżej mała prezentacja możliwości dostosowania tekstu za pomocą osi szerokości (width), prześwitu międzyliterowego (span) i grubości (stroke)

LimpelkaSL - osie parametryczne

Dodatkowo font zawiera "auto-magiczne" alternatywy kontekstowe i końcowe – poniżej trochę przykładów:

LimpelkaSL- contextual alternates

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info