twitter.com/glukfonts
SVG-in-OpenType font BroshK-fruits made by gluk

3 Wielo­kolorowe „SVGinOpen­Type” fonty BroshK-​fruits: BroshK-​Orange, BroshK-​Plum i BroshK-​Lime są prost­szymi wer­sjami fontu BroshK przy­gotowanymi do pracy w Adobe Photoshop CC 2017 i Adobe Illustrator CC 2018 (mają wpisane na stałe wszyst­kie war­to­ści kolorów). For­mat Open­Type SVG (Opentype-​SVG) jest propozycją wielo­kolorowych, wek­torowych fon­tów, i nie jest jesz­cze wspierany przez wiele programów.

  • SVGinOTfont: BroshK-fruits
  • Wersja: 0.61
  • Data aktualnej wersji: 05.11.2016
  • Licencja: OpenFontLicense

BroshK BroshN Brosh2C

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info