twitter.com/glukfonts
Font BroshK made by gluk

Font BroshK jest fon­tem SVG-​in-​OT. Open­Type SVG kolor font (SVG-​in-​OT) jest pro­pozycją for­matu dla wielo­kolorowych, wek­torowych fon­tów, i został zaimple­mentowany w Mozilla Fire­fox (v. >= 26) i Microsoft Edge (v. >= 38.14393). WOFF font BroshK jest moją trzecią próbą użycia for­matu SvgInOT. Jeśli odwiedzasz tę stronę w prze­glądarce Fire­fox lub Microsoft Edge, możesz prze­testować go na stronie testowej (link poniżej). Plik ZIP zawiera dwa fonty: „tradycyjny” font BroshK (w for­matach TTF i OTF) oraz BroshK (SVG-​in-​OT) w fol­derze BroshK_​SVG-​in-​OT (w for­matach WOFF i TTF).

Uwaga: Kolorowy font BroshK (z edytowal­nym kolorem) nie współ­pracuje prawidłowo z Photoshop CC 2017 i Illustrator CC 2018 — zamiast tego można użyć BroshK-​fruits


BroshN Resamitz Digitalt

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info