twitter.com/glukfonts
Opentype-SVG font DigitaltS-fruits made by gluk

SVGinOT DigitaltS-​fruits są kolorowymi fon­tami z wpisanymi na stałe war­to­ściami kolorów w nowym for­macie. Opentype-​SVG font jest propozycją wielo­kolorowego, wek­torowego for­matu fon­tów i został zaim­plemen­towany w Mozilla Fire­fox (v. >= 26), Microsoft Edge (v. >= 38.14393), Adobe Photoshop CC 2017 i Adobe Illustrator CC 2018.


BroshK-fruits DigitaltV Digitalt

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info