twitter.com/glukfonts
Font GlukFrames06 made by gluk

Font GlukFrames06 to zestaw elemen­tów do tworzenia ramek i deseni — w for­macie .otf. Pełny zestaw znaków, przy­kłady użycia oraz wskazówki dostępne są w załączonym pliku pdf. Uwaga: zestaw ma charak­ter eks­perymen­talny, poprawne działanie zależy od ustawień zastosowanego oprogramowania: inter­linia, wyrów­nanie tek­stu, itd.

  • frame-Font: GlukFrames06
  • Wersja: 1.00
  • Data aktualnej wersji: 24.04.2023
  • Licencja: OpenFontLicense

GlukFrames05 GlukFrames07 Opattfram01

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info