twitter.com/glukfonts

Podgląd fontu Prida01


Ligatury zwykłe
Alternatywy kontekstowe
Alternatywy początkowe
Alternatywy końcowe
Zestaw stylistyczny 01
Zestaw stylistyczny 02
Zestaw stylistyczny 03
Zestaw stylistyczny 04
Zestaw stylistyczny 05Pobierz powyższy tekst jako obrazek PNG o rozmiarach 1300x280px (powiększenie 2x) z prze­zro­czy­stym tłem, jako ska­lo­walny plik PDF lub jako plik SVG, go­towe do wy­korzy­sta­nia jako ele­ment gra­fiki.

Copy&Paste Unicode download preview svg Pobierz SVG download preview svg
OpenType Features in font Prida01
powrót

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info