twitter.com/glukfonts

Podgląd fontu Resagnicto


Ligatury zwykłe
Alternatywy kontekstowe
Ligatury dodatkowe
Warianty wersalikowe
Ułamki
Zestaw stylistyczny 01
Zestaw stylistyczny 02
Zestaw stylistyczny 03
Zestaw stylistyczny 04
Zestaw stylistyczny 05Pobierz powyższy tekst jako obrazek PNG o rozmiarach 1300x280px (powiększenie 2x) z prze­zro­czy­stym tłem, jako ska­lo­walny plik PDF lub jako plik SVG, go­towe do wy­korzy­sta­nia jako ele­ment gra­fiki.

Copy&Paste Unicode download preview svg Pobierz SVG download preview svg
OpenType Features in font Resagnicto
powrót

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info