twitter.com/glukfonts
Font BroshK4-BlueBold made by gluk

Wielo­kolorowy Open­TypeSVG font BroshK4-​BlueBold .

W pełni wek­torowe glify pozwalają tworzyć slogany, nagłówki czy hasła w dowol­nej wielkości.

Infor­macja tech­niczna: Pakiet zawiera wielo­kolorowy font w for­macie Open­TypeSVG TTF. Aby używać wielo­kolorowych fon­tów Open­TypeSVG potrzebny jest Adobe Phở­to­shop CC2017, Illus­tra­tor CC2018, InDesign CC2019, Mozilla Fire­fox lub Microsoft Edge

Font BroshK4-​Blue jest dar­mowy do użytku prywatnego.

Całą rodzinę 4 warian­tów BroshK4-​Blue z licen­cją do użytku komer­cyj­nego można kupić tutaj:

gluk​fonts​.pl/​r​/BroshK4-Blue

  • SVGinOTfont: BroshK4-BlueBold
  • Wersja: 0.72
  • Data aktualnej wersji: 19.01.2022
  • Data pierwszego wydania: 17.01.2022
  • Licencja: for Personal Use

Prosh3-fruits BroshK-fruits

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info