twitter.com/glukfonts
Opentype-SVG font Prosh3-fruits made by gluk

SVGinOT Prosh3-​fruits: Prosh3-​Orange, Prosh3-​Coconut, Prosh3-​Rubus, Prosh3-​Plum i Prosh3-​Lime są kolorowymi fon­tami z wpisanymi na stałe war­to­ściami kolorów w nowym for­macie. Open­Type SVG font jest propozycją wielo­kolorowego, wek­torowego for­matu fon­tów i został zaim­plemen­towany w Mozilla Fire­fox (v. >= 26), Microsoft Edge (v. >= 38.14393), Adobe Illustrator CC 2018 i Adobe Photoshop CC 2017.


Prosh3 BroshK-fruits DigitaltS-fruits

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info