twitter.com/glukfonts
Font RawengulkSans by gluk Font RawengulkSans majuscules by gluk Font RawengulkSans numbers by gluk Font RawengulkSans minuscules by gluk Font RawengulkSans ligatures by gluk Font RawengulkSans PetiteCaps by gluk Font RawengulkSans demo by gluk

Geom­e­tryczny, nowoczesny krój bezsz­ery­fowy w for­ma­cie .otf i .ttf. Pow­stał on na bazie mojego fontu Rawen­gulk. W fon­cie dostępne są m.in. formy mikrokap­i­ta­likowe (Petite­Caps), lig­atury zwykłe, lig­atury dodat­kowe, ułamki, alter­natywy kon­tek­stowe oraz alter­naty­wny glif „g” jako zestaw stylistyczny 01.


Rawengulk Resamitz Resagokr

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info