twitter.com/glukfonts
Font Wabroye made by gluk

Dekoracyjny font Wabroye z alter­natywami kon­tek­stowymi, koń­cowymi alter­natywami kon­tek­stowymi i dekoracyj­nymi for­mami począt­kowymi (jako majuskuły).Font w wer­sji OTF i open­type TTF.


Prida61 FoglihtenBlackPcs Rostef

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info