twitter.com/glukfonts
font Garineldo SmallCaps and GarineldoSCNo01  by gluk font Garineldo SmallCapitals

Font Garinel­doSC (Garineldo Kapitaliki) i GarineldoSCNo01 z 7 zestawami stylistycz­nymi i dekoracyj­nymi alter­natywami kon­tek­stowymi, bazujący na moim fon­cie (praca w toku) Garineldo


Garineldo Odstemplik Foglihten

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info