twitter.com/glukfonts
Garineldo tab Font GarineldoNo02 by gluk Font Garineldo by gluk

Font Garineldo (GarineldoNo01 & No02) — dekoracyjny Italic z wieloma alter­natyw­nymi glifami, for­mami koń­cowymi i ligaturami. Pobaw się z Garineldo (zestawy stylistyczne oraz ozdobne ligatury) lub wypróbuj GarineldoNo01 z automatycz­nymi alter­natywami kontekstowymi.

Nowy font GarineldoNo02 iden­tyczny jak GarineldoNo01, lecz z ozdob­nikami kom­patybil­nymi z Garinel­doSC.

Jeśli twoje oprogramowanie nie obsługuje zaawan­sowanych funk­cji zecer­skich Open­Type, prze­czytaj: jak używać dodat­kowe glify.


GarineldoSC Promocyja Odstemplik

GlukFrames | główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info