twitter.com/glukfonts
Font Kleymissky by gluk Kleymissky with contextual alternates free font Kleymissky Font Kleymissky examples

Mój nowy, pochyły font Kleymis­sky z alter­naty­wami kon­tek­stowymi, for­mami począt­kowymi i koń­cowymi (jako automatyczne alter­natywy kon­tek­stowe) oraz ligaturami.

Jeśli twoje oprogramowanie nie obsługuje zaawan­sowanych funk­cji zecer­skich Open­Type, prze­czytaj: jak używać dodat­kowe glify.


Kleymisska Garineldo Odstemplik

główna | fonty | podgląd | SVGinOT | inne | prace w toku | notki | info